Giỏ hàng

BEJO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI “HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM MARKETERS SÁNG TẠO 2017”

Nhằm động viên và chắp cánh cho các thí sinh những điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực và sự sáng tạo, BEJO cùng các doanh nghiệp đã “góp tay” với trường Đại Học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi “HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM MARKETERS SÁNG TẠO 2017”. Đây là bệ đỡ để sinh viên năng động thế hệ mới có thể phát huy hết khả năng của mình, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc trong thế giới phẳng như hiện nay.

Nhằm động viên và chắp cánh cho các thí sinh những điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực và sự sáng tạo, BEJO cùng các doanh nghiệp đã “góp tay” với trường Đại Học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi “HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM MARKETERS SÁNG TẠO 2017”. Đây là bệ đỡ để sinh viên năng động thế hệ mới có thể phát huy hết khả năng của mình, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc trong thế giới phẳng như hiện nay.